Kurs og du er velkommen

Nå er våre kurs spisset og rigget for fart og øking av kunnskap.

Vår opplæring er i toppklassen og har teknikere med ekspertkunnskaper innenfor skadefaget, lakkeringsteknikker, fargetilpassing og tilbehør.

Dette er noe av det du kan forvente deg når du kommer til oss på Standox Axalta Academy.

Vi vet at den kunnskapen du har fra før bygger du videre videre på, derfor vil du ha nytte av i ditt daglige arbeid i lang tid framover.

Det er helt enkelt en investering i deg, for deg og i din framtid.

Kurslokalene våre i Gøteborg er spesialutformet for å møte framtidens miljøkrav.
Vi har tre kursrom og effektive arbeidslokaler for teambuilding og nært samarbeid.
2 topp moderne lakkbokser og tre mikserom.

Dessuten har vi en koselig lounge der kursdeltakerne kan sitte å slå av en prat med sine kollegaer.

Introduktjonskurs

Introduksjonskurset er et 1-dagskurs for deg som har minst et års erfaring med lakkering, og som ønsker teoretiske presentasjoner og praktiske demonstrasjon av våre produkter.
Etter en teoretisk gjennomgang, så arbeider vi praktisk med produktene. Deretter har du selv mulighet til å prøve ut våre produktsystemer.

Kursinhold:

Du vil få informasjon om hvordan våre lakkeringssystemer fungerer, og se fordelene med våre produkter. Du vil få økt forståelse for viktigheten med tidsbesparelse og materialbesparelse, og du vil oppleve hvor anvennlige og smidige våre produkter fungerer i praksis.

Et kurs for deg:
Dette kurset vender seg til deg som er verkstedeier, formann eller lakkerer.
Tid:
1 dag, fra kl. 08.00-16.00.
Øvrig:
Egen transportkostnad til Gøteborg. Eventuelt kommer hotellovernatting i tillegg. 1 overnatting på Scandic hotell i Mölndal, ca pris Kr.1.290,- inkl. frokost (ref. Axalta’s avtale med Scandic hotel Mölndal, Gøteborg).

Standox , kurs

Spesialkurs

Dette kurset vender seg til deg som har minst et års erfaring med lakkering, og som ønsker et spesialtilpasset kurs for deg og dine medarbeidere. Målet er at du/dere sammen med oss tar frem en kompetansebyggende kurs innenfor spesielle områder som du/dere ønsker å fokusere på.
Avhengig av kursinnhold så går vi gjennom både teori og praktiske øvelser. Deretter er det muligheter til å teste ut våre produkter og påføringssystemer.

Kursinhold
Du vil få informasjon om hvordan lakksystemer fungerer, og se fordelene med våre produkter.

Et kurs for deg
Dette kurset vender seg til deg som anvender våre produkter i dag, og som ønsker å utvikle din kompetanse i ditt arbeid.
Tid
1,5 dag.
• Dag 1: Kl. 08.00-16.00.
• Dag 2: Kl. 08.30-12.00.
Øvrig
Egen transportkostnad. Hotellovernatting kommer i tillegg. 1 overnatting på Scandic Hotel Mölndal Gøteborg, koster Kr.1.290,- inkl. frokost (ref. Axalta avtale med Scandic hotel Mölndal Gøtebord).

Standox kurs

Kurs Trinn 1

Dette kurset vender seg til deg som har minst et års erfaring med lakkering, og som ønsker økt innsikt i våre lakksystemer. Målet med dette kurset er at du får en teoretisk gjennomgang, og deretter få arbeide praktisk med våre lakksystemer.
Etter en teoretisk gjennomgang lakkerer du egne detaljer med grunning, fyller, baselakk og klarlakk. Du har også mulighet til å arbeide med utflekking på dine lakkerte detaljer.

Kursinhold
Du vil få informasjon om hvordan våre lakksystemer fungerer, og se fordelene med våre produkter. Du får innføring om viktig tidsbesparelse og materialbesparelse, du vil også oppleve produktenes brukervennlighet og smidighet. Du lærer også alt om utflekkingsarbeider.

Et kurs for deg
Dette kurset vender seg til deg som ønsker å bytte ut ditt eksisterende lakkmerke, eller til deg som er nyansatt i et firma som allerede anvender Standox produktsystemer.

Tid
1,5 dag.
• Dag 1: Kl.08.00-16.00.
• Dag 2: Kl.08.30-12.00

Øvrig
Egen transportkostnad. Eventuell hotellovernatting kommer i tillegg. 1 overnatting på Scandic Hotel Mölndal Gøteborg, pris Kr.1.290,- inkl. frokost (ref. Axalta avtale med Scandic Hotel Mölndal, Gøteborg).

Standox kurs

Kurs Trinn 2

Dette kurset vender seg tll deg som har minst et års lakkeringserfaring, og til deg som ønsker å lære mer om lakkering med 3-sjikt farger, innfarget klarlakk og matt klarlakk.
Målet med dette kurset er at du skal få en teoretisk gjennomgang, og deretter utføre praktiske arbeider med våre produkter.
Etter en teoretisk gjennomgang lakkerer du med utflekking på egne detaljer med 3-Sjikt farger og med innfarget klarlak. Du får også sprøyte deler med matt klarlakk.

Kursinhold
Du vil få informasjon om hvordan Standox lakkeringssystemer fungerer, og se fordelene med våre produkter. Du vil få viktig informasjon om omhandlende tidsbesparelse og materialbesparelse. Du får selv utføre utflekkingsarbeider, og se hvor enkelt dette lakkeringsarbeidet er med Standox materialer.


Et kurs for deg
Dette kurset vender seg til deg som anvender Standox produkter i dag, og som ønsker å fordype deg mer innenfor kun utflekking med spesialfarger.
Tid
1,5 dag.
• Dag 1: Kl. 08.00-16.00.
• Dag 2: Kl. 08.30-12.00
Øvrig
Egen transportkostnad. Hotellovernattning kommer i tillegg. 1 overnattnng på Scandic Hotel Mölndal, pris Kr.1.290,- inkl. frokost (ref. Axalta avtale med Scandic Hotel Mölndal).

Standox mixerom

KURS TRINN 3 Micro Repair og lykteglassrenovering

Dette kurset vender seg tll deg som har minst et års erfaring med lakkering, og som ønsker å videreutvikle deg innenfor vårt Micro Repair system og lykteglassrenoveringskonsept.
Målet med dette kurset er at du både skal få en teoretisk gjennomgang og deretter arbeide praktiskt med Micro Repair og lykteglassrenovering. Du får også tips og råd omkring markedsføring av nevnte reparasjoner.
Etter en teoretisk gjennomgang så får du utføre reparasjoner på ulike øvningsobjekter.

Kursinhold
Du vil se hvordan våre systemer fungerer, og se fordelene med våre produkter. Du får informasjon om viktigheten om tidsbesparelser og materialbesparelser ved bruk av våre systemer. Her vil du også se nye muligheter for markedsføring av ditt verksted.
Et kurs for deg
Dette kurset vender seg til deg som anvender Standox produkter i dag, og som ønsker å utvikle din kompetanse innenfor din virksomhet.
Tid
1,5 Dag.
• Dag 1: Kl. 08.00-16.00.
• Dag 2: Kl. 08.30-12.00
Øvrig
Egen transportkostnad. Hotellovernatting tilkommer. 1 overnatting på Scandic Mölndal Gøteborg, er Kr.1.290,- inkl. frokost (ref. Axalta avtale med Scandic hotell Mölndal Gøteborg).

Standox kurs

Nyttekjøretøy, Lastebil, storbil kurs

Dette kurset vender seg tll deg som har minst et års erfaring med lakkering, og vil videreutvikle deg innenfor området lakkering av store kjøretøyer. Målet med dette kurset er at du både skal få en teoretisk gjennomgang, og deretter arbeide praktiskt med våre nyttekjøretøy produkter.
Etter en teoretisk gjennomgang så får du utføre lakkeringer med grunnmaterialer og topplakker.

Kursinhold
Du får informasjon om hvordan våre systemer fungerer, og se fordelene med våre produkter. Her vil du også oppleve viktigheten av de tidsbesparelser og materialbesparelser som du kan oppnå med vårt Standofleet lakksystem.
Et kurs for deg
Dette kurset vender seg til deg som arbeider med lakkering av nyttekjøretøy og som anvender Standox produkter i dag, men passer også for deg som ønsker å starte opp med arbeid med våre lakksystemer.
Tid
1,5 dag.
• Dag 1: Kl. 08.00-16.00.
• Dag 2: Kl. 08.30-12.00

Standofleet kurs

Del innlegg:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Les også
Legg til ny handleliste