Personvernopplysninger

Personvernopplysninger

Med mindre kunden (kjøperen) samtykker til noe annet, kan Multilakk kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Multilakk skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

Personopplysningene til kunden (kjøpere) under 15 år kan ikke innhentes med mindre Multilakk har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kunden (kjøperens) personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Multilakk skal få gjennomført avtalen med kunden (kjøperen), eller i lovbestemte tilfelle.

Multilakk kan kun innhente kundens (kjøperens) personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Et eksempel hvor innhenting av personnummer er nødvendig og er fakturakjøp eller opprettelse av kredittkjøpsgrense.

Hvis Multilakk vil benytte kundens (kjøperens) personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kunden (kjøperen) reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må også Multilakk innhente kundens (kjøperens) samtykke ved avtaleinngåelsen.

Multilakk må gi kunden (kjøperen) informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kundens (kjøperens) samtykke må være frivillig og samtykket gis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning eller svar om ok på forespørselen/henvendelsen fra Multilakk.

Kunden (kjøperen) skal enkelt kunne kontakte Multilakk, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om Multilakk bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at Multilakk skal slette eller endrer personopplysningene.