-15%

Blåtind Spylervæske Vinter – 15°C Pose 3 L

kr 60 kr 48

Vis pris: Med MVA / Uten MVA

Advarsel spylervæske 3 l. brannfarlig væske og damp. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder – røyking forbudt.
Hold beholderen tett lukket. oppbevares på et godt ventilert sted. oppbevares kjølig.
innhold leveres til godkjent mottak for farlig avfall.
inneholder: < 5 %: anioniske overflateaktive stoffer, ikke-ioniske overflateaktive stoffer, parfyme.
Fjerner effektivt smuss, f.eks. veisalt, støv og pollen. skader ikke vindusviskere, gummilister eller lakk tom emballasje skal gjenvinnes som plast.

På lager

- +
Varenummer: BLAN1974 Kategori:

Tilleggsinformasjon

Merke

Kategori

Teknisk

Enhet

3L